Kyselyt työntekijöille

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun auditoija poistuu tehtaalta? Saatte kattavan yleiskatsauksen työntekijöiden olosuhteista toimittajanne tehtaalla tarjoamalla työntekijöille turvallisia ja anonyymejä raportointikanavia.

Mistä voitte tietää koko tarinan?

Yksi toimitusketjujen vaatimustenmukaisuuden valvontaan kohdistuva yleinen kritiikki koskee kyvyttömyyttä yhden tehdaskäynnin perusteella määrittää tehtaalla vallitseva ihmisoikeustilanne. Paikan päällä tehtävät auditoinnit ovat lähtökohta ja toimittajien vaatimustenmukaisuuden valvonnan kulmakivi, koska ne ovat ainoa tapa arvioida puolueettomasti tuotantolaitoksen tilannetta. Niitä voidaan kuitenkin täydentää yhdistämällä niihin teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan mitata sitä, mitä tapahtuu auditoijien poistuttua tiloista.

Työntekijöiden ääni tulee kuuluviin tarjoamalla heille raportointikanavia, joita he voivat käyttää turvallisesti, luottamuksellisesti ja työajan ulkopuolella. Teknologia luo tällaisia kanavia joka päivä, kuten esimerkiksi suorat puhelinyhteydet auditoijiin, tekstiviestit, Facebook Messenger, muut sosiaalisen median sovellukset ja viestisovellukset.

Työntekijän äänen kuuleminen

QIMA tekee yhteistyötä Pohjois-Amerikassa sijaitsevan sosiaalisen Ulula-yhtiön kanssa, jotta työntekijän ääni saadaan kuuluviin globaaleissa toimitusketjuissa. Tämä yhtiö tarjoaa organisaatioille tekniikkaa, tietoa ja analytiikkaa seurata ihmisoikeusrikkomuksia, jotta toimitusketjuista saadaan entistä vastuullisempia. Yhdistämällä Ululan ratkaisut paikan päällä tehtäviin QIMA-auditointeihin tarjoamme työntekijöille turvallisen ja tehokkaan mekanismin raportoida kaikki työpaikkaansa koskevat tiedot sekä jälkikäteen että ennakoivasti. Esimerkki jälkikäteen tapahtuvasta raportoinnista voisi olla väkivalta tai uhkaukset työpaikalla, ihmisoikeuksien loukkaaminen, kuten vapauden rajoittaminen tai passien takavarikoiminen. Ennakoivassa raportoinnissa työntekijä voi ilmoittaa havaitusta rakenteellisesta riskistä, jolloin se voidaan käsitellä ennen sen toteutumista.

Ululan työntekijäkyselyiden tulokset yhdistetään ja korreloidaan QIMAn auditointiraportteihin, ja ne antavat kattavan kuvan tehtaiden jatkuvasta parantamisesta sekä antavat objektiivisemman näkemyksen verrattuna pelkkään kertaluonteiseen tarkastukseen.