Tehtaiden parannuspalvelut

Auta toimittajiesi tehtaita jatkuvassa parantamisessa, jotta ne täyttäisivät laatu- ja vaatimustenmukaisuusvaatimuksesi sekä kansainväliset määräykset.

Mitä tapahtuu auditoinnin jälkeen?

Saatuasi auditointiraportin ja korjaavien toimien suunnitelman (CAP) auditointi on ohi, mutta yhteinen työmme toimittajasi tehtaan parantamiseen on vasta alkamassa. Toimittajien auditointiohjelmien perimmäisenä tavoitteena on parantaa toimittajien laitoksia eettisten sääntöjen noudattamisessa, rakenteellisessa turvallisuudessa ja ympäristöasioiden hallinnassa. Tehtaiden parannuspalvelumme on suunniteltu juuri tätä varten.

Reaaliaikaista parantamista

QIMAn tehtaiden parannusohjelmat noudattavat vakioauditointia ja keskittyvät korjaavien toimien suunnitteluun, jotta aikaansaadaan pysyvä ja kestävä parannus, joka sisältää selvän aikataulun ja vastuuketjut. QIMAn asiantuntijat auttavat korjaavien toimien suunnittelussa ja parannusohjelmissa auditointitulosten perusteella. Tuemme sinua ja toimittajiasi kaikissa vaiheissa. Lisäksi analysoimme syitä nykyisiin puutteisiin ja autamme tehdasta toteuttamaan toimenpiteet niiden poistamiseksi ja virheiden estämiseksi tulevaisuudessa.

Koordinaatio, koulutus ja tuki

Tehtaiden parannusohjelmamme suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä CSR-tiimisi kanssa, toteutuksesta vastaavat QIMAn tekniset asiantuntijat ja koordinoinnista vastaa sinulle määritetty asiakasvastaava. Kokenut QIMAn auditoija on myös käytettävissä ohjelmaa koskevissa teknisissä kysymyksissä. Tarjoamme myös koulutusta ylimmälle johdolle, omistajille, esimiehille ja tehtaan henkilökunnalle koskien laadunvalvontaa ja vaatimustenmukaisuutta, jotta tulevaisuuden riskit minimoidaan ja ongelmien toistuminen estetään.

Seuranta ja prosessin päättyminen

Johdonmukainen seuranta on ainoa tapa taata, että toimittaja toteuttaa tarvittavat suunnitelmassa määritetyt toimenpiteet. Autamme luomaan tehokkaan viestintäsuhteen toimittajiin ja sitouttamaan heidät laatuprosesseihin ja vaatimustenmukaisuuden hallintaan. Tällä varmistamme muutosten kestävyyden. Määritetyin aikavälein suoritettavat seuranta-auditoinnit parannusohjelman aloittamisen jälkeen antavat reaaliaikaisen katsauksen toimittajan edistymiseen ja auttavat tunnistamaan jäljellä olevat puutteet ja huolenaiheet.