Laatustandardit

Käytämme kansainvälisesti tunnustettuja hyväksyttävien laaturajoja (AQL) standardia kaikissa tuotetarkastuksissa. Asiakkaat voivat asettaa oman hyväksyttävän laadun toleranssitason jokaiselle tarkastukselle ja QIMA toimittaa sekä AQL-rajan ylittävät että alittavat tulokset.

Hyväksyttävien laaturaja (AQL)

Näytetarkastusten suorittamisessa QIMA-tarkastajat käyttävät yksinomaan ISO 2859 standardia ja sen taulukoita. Tämä kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) julkaisema asiakirja on kansainvälinen standardi, jolla on vastineet kaikissa kansallisissa määräyksissä (ANSI/ASQC Z1.4, NF06-022, BS 6001, DIN 40080).

AQL-näytteenotto (hyväksyttävän laadun raja) on laajasti käytetty menetelmä, jolla määritetään tilatun tuotannon näyte sen selvittämiseksi täyttääkö koko tuotetilaus asiakkaan vaatimukset. Näytetietojen perusteella asiakas voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen erän hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Tarkastusraportissa ilmoitetaan selvästi, onko tuotanto ylittänyt valitsemanne hyväksyttävän laadun rajan vai jäänyt sen alle.

Kuinka määritän oikean näytekoon ja hyväksyntämäärän?

Our experts will help guide you to ensure that you choose the inspection level and AQL values that best suit your needs.

Test out your product inspection AQL using our sampling calculation tool. Here is a scenario we’ve come up with to help you understand how it works.

You have a inspection to carry out for 4000 pieces of face masks, the client has selected a normal inspection - level II and AQL and 2.5. Go head to input and select the fields in red

Quantity: 4000
Inspection level: General Inspection II
AQL: 2.5

AQL Sampling Simulator

Quantity:
Inspection Level:
CRITICAL defects
MAJOR defects
MINOR defects
Select AQL:
Sample Size: 200 units
Accept Point: 0
Reject Point: 0
Select AQL:
Sample Size: 200 units
Accept Point: 10
Reject Point: 11
Select AQL:
Sample Size: 200 units
Accept Point: 14
Reject Point: 15

Table A

Find the respective Lot Size (quantity) and general inspection level: Code letter L
Note: AQL tables below are based on ANSI/ASQ Standard Z1.4 – 2008

Acceptable Quality Limit - Sample Size Code Letters

Table B

Locate Row L (this is the required sample size of 200)
Complying with AQL 2.5, no more than 10 units from that sample size can fail the inspection.

Acceptable Quality Limit - Single Sampling Plans for Normal Inspection

Now, you can go ahead to simulate your next sampling inspection:

  1. Enter your shipment lot quantity
  2. Select General/Special inspection level
  3. Select AQL for all defects (critical, major, minor)
  4. Refer to Table A and B below to see the impact on inspected quantities and accepted defects