Laatustandardit

Käytämme kansainvälisesti tunnustettuja hyväksyttävien laaturajoja (AQL) standardia kaikissa tuotetarkastuksissa. Asiakkaat voivat asettaa oman hyväksyttävän laadun toleranssitason jokaiselle tarkastukselle ja QIMA toimittaa sekä AQL-rajan ylittävät että alittavat tulokset.