Laatustandardit

Käytämme kansainvälisesti tunnustettuja hyväksyttävien laaturajoja (AQL) standardia kaikissa tuotetarkastuksissa. Asiakkaat voivat asettaa oman hyväksyttävän laadun toleranssitason jokaiselle tarkastukselle ja QIMA toimittaa sekä AQL-rajan ylittävät että alittavat tulokset.

Hyväksyttävien laaturaja (AQL)

Näytetarkastusten suorittamisessa QIMA-tarkastajat käyttävät yksinomaan ISO 2859 standardia ja sen taulukoita. Tämä kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) julkaisema asiakirja on kansainvälinen standardi, jolla on vastineet kaikissa kansallisissa määräyksissä (ANSI/ASQC Z1.4, NF06-022, BS 6001, DIN 40080).

AQL-näytteenotto (hyväksyttävän laadun raja) on laajasti käytetty menetelmä, jolla määritetään tilatun tuotannon näyte sen selvittämiseksi täyttääkö koko tuotetilaus asiakkaan vaatimukset. Näytetietojen perusteella asiakas voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen erän hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Tarkastusraportissa ilmoitetaan selvästi, onko tuotanto ylittänyt valitsemanne hyväksyttävän laadun rajan vai jäänyt sen alle.

Kuinka määritän oikean näytekoon ja hyväksyntämäärän?

Quantity:
Inspection Level:
CRITICAL defects
MAJOR defects
MINOR defects
Select AQL:
Sample Size: 200 units
Accept Point: 0
Reject Point: 0
Select AQL:
Sample Size: 200 units
Accept Point: 10
Reject Point: 11
Select AQL:
Sample Size: 200 units
Accept Point: 14
Reject Point: 15
Acceptable Quality Limit - Sample Size Code Letters
Acceptable Quality Limit - Single Sampling Plans for Normal Inspection